Klimaatneutraal

Duurzaam Verdienen is in 2012 opgericht. Bij de start is besloten in principe papierloos te werken (brochures, offertes, brieven, reclame, boekhouding, e.d.).

Topics:
– Zakelijk verkeer heeft een groot aandeel in de CO2 uitstoot. In augustus 2013 is de auto op diesel ingeruild voor een auto op groen gas.
– Daar waar niet digitaal gewerkt kan worden, wordt uitsluitend gerecycled papier gebruikt. Het papierverbruik is < 2 kg per jaar.
– Groene stroom en CO2 gecompenseerd gas wordt ingekocht van Energie VanOns. Deze stroom wordt lokaal opgewekt en is 100% groen.
– Het restant aan CO2-uitstoot wordt jaarlijks gecompenseerd door middel van Gold Standard certificaten van Climate Neutral Group.

In 2013 is aangesloten bij het koploperproject van de gemeente Dongeradeel want zelfstandig opereren met creativiteit is leuk, maar door het delen van kennis en samenwerking raakt maatschappelijk verantwoord ondernemen pas echt snel ‘ingeburgerd’. Samen leren en samen doen.